การรักษาด้วยยาเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียโครโมโซม

สิ่งนี้ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบได้ว่าการรักษาด้วยยาเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียโครโมโซมเพียงใดและเมื่อไร ยาที่ถูกระบุในลักษณะนี้ได้รับการทดสอบในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาสามารถทำลายการแบ่งโครโมโซมในอัตราที่สูงได้อย่างไร นักวิจัยหวังว่ายาที่เพิ่งระบุนี้สามารถแจ้งการพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการของเราช่วยในการเลือกใช้สารเสพย์ติดที่ทำลายการแบ่งเซลล์มะเร็งได้ตามปกติหวังของเราก็คือว่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาได้ ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายเนื้องอก เราหวังว่าวิธีการสองง่ามของเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายโรคมะเร็งชนิดต่างๆโดยใช้ยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Category: